پیش نمایش سبحان انکولوژی

کپسول خوراکی نیلوتینیب 150 میلی‌گرمی

نام ژنریک دارو:   Nilotinib

نام تجاری برند سبحان انکولوژی  Nilota®:

طبقه بندی داروی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو150 میلی‌گرم

بسته بندی: 28 عدد کپسول خوراکی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاریسبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاریایران

کد نسخه نویسی: دوز 150 میلی گرم : 51798

پوشش دهی بیمه90%

موارد مصرف: لوسمی میلوئیدی مزمن فیلادلفیا مثبت و تومورهای استرومال دستگاه گوارش