پیش نمایش سبحان انکولوژی

کپسول خوراکی سانیتینیب 25 میلی‌گرمی

نام ژنریک دارو:  Sunitinib

نام تجاری برند سبحان انکولوژی: ® Sunitiban

طبقه بندی داروی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو: 25 میلی‌گرم

بسته بندی: 30 عدد کسپول خوراکی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 25 میلی گرم : 69361

پوشش دهی بیمه: 93%

موارد مصرف: کارسینوم کلیوی متاستاتیک، تومورهای استرومال دستگاه گوارش و تومورهای اندوکرین پانکراس