پیش نمایش سبحان انکولوژی

کپسول خوراکی ایبروتینیب 140 میلی‌گرمی

نام ژنریک دارو:  Ibrutinib

نام تجاری برند سبحان انکولوژی: ® Sobruvica

طبقه بندی داروی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو: 140 میلی‌گرم

بسته بندی: 90 عدد کپسول خوراکی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 140 میلی گرم : 71262

پوشش دهی بیمه:

موارد مصرف: لوسمی لنفوسیتیک مزمن، لوسمی لنفوسیتیک کوچک