پیش نمایش سبحان انکولوژی
ویال محلول پکلی تکسل 300 میلی گرم

ویال محلول پکلی تکسل 300 میلی گرم

نام ژنریک دارو:  Paclitaxel

نام تجاری برند سبحان انکولوژی:  ®

طبقه بندی داروی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو: 300 میلی‌گرم

بسته بندی: 1 ویال محلول تزریقی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 300 میلی گرم : 50293

پوشش دهی بیمه:  90%

موارد مصرف: سرطان ریه سلول غیر کوچک، تخمدان، سینه، سارکوم Kaposi مرتبط با ایدز