پیش نمایش سبحان انکولوژی
ویال محلول وینورلبین 50 میلی گرمی

ویال محلول وینورلبین 50 میلی گرمی

نام ژنریک دارو: Vinorelbine

نام تجاری برند سبحان انکولوژی: Sobelvin

طبقه بندی دارویی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو: 50 میلی گرم

بسته بندی: ویال 1 عددی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 50 میلی گرم : 64058

پوشش دهی بیمه: 90%

موارد مصرف: موارد پیشرفته یا متاستاتیک سرطان ریه سلول غیر کوچک