پیش نمایش سبحان انکولوژی
ویال محلول سیسپلاتین 50 میلی گرمی

ویال محلول سیسپلاتین 50 میلی گرمی

 نام ژنریک: سیسپلاتین

نام برند تجاری سبحان انکولوژی: سیسپلات

طبقه بندی دارویی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو: 50  میلی گرم

بسته بندی: ویال یک عددی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد ملی دارو:

پوشش دهی بیمه: 90%

موارد مصرف: سرطان متاستاتیک بیضه ، سرطان تخمدان سرطان مثانه