پیش نمایش سبحان انکولوژی
ویال محلول بندامستین 100 میلی گرمی

ویال محلول بندامستین 100 میلی گرمی

نام ژنریک دارو:  Bendamustine

نام تجاری برند سبحان انکولوژی:   Benetra®

طبقه بندی داروی: آنتی نئوپلاستیک، نیتروژن موستارد

دوز دارو: 100 میلی‌گرم

بسته بندی: 1 ویال تزریقی حاوی پودر لیوفیلیزه

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی