پیش نمایش سبحان انکولوژی
ویال محلول بندامستین 100 میلی گرمی

ویال محلول بندامستین 100 میلی گرمی

نام ژنریک: بنداموستین

نام برند تجاری سبحان انکولوژی:

طبقه بندی دارویی: آنتی نئوپلاستیک

شکل دارویی: محلول غلیظ برای تهیه انفوزیون وریدی

دوز دارو: 100 میلیگرم

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد ملی دارو:

پوشش دهی بیمه:

موارد مصرف: CLL، لنفوم