پیش نمایش سبحان انکولوژی
ویال محلول ایرینوتیکان 100 میلی گرمی

ویال محلول ایرینوتیکان 100 میلی گرمی

نام ژنریک دارو:  Irinotecan

نام تجاری برند سبحان انکولوژی: ®

طبقه بندی داروی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو: 100 میلی‌گرم

بسته بندی: یک ویال محلول تزریقی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 100 میلی گرم : 2090

پوشش دهی بیمه:  90%

موارد مصرف: سرطان کولورکتال متاستاستیک