پیش نمایش سبحان انکولوژی
ویال محلول اگزالی پلاتین 100 میلی گرمی

ویال محلول اگزالی پلاتین 100 میلی گرمی

نام ژنریک دارو:  Oxaliplatin

نام تجاری برند سبحان انکولوژی:  Xoplat ®

طبقه بندی داروی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو: 100 میلی‌گرم

بسته بندی: 1 ویال محلول تزریقی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 100 میلی گرم : 7040

پوشش دهی بیمه:  90%

موارد مصرف: سرطان کولورکتال