پیش نمایش سبحان انکولوژی
ویال محلول اپی روبیسین 50 میلی گرمی

ویال محلول اپی روبیسین 50 میلی گرمی

نام ژنریک: اپی روبیسین

نام برند تجاری سبحان انکولوژی: اپی روبین

طبقه بندی دارویی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو: 50  میلی گرم

بسته بندی: ویال یک عددی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد ملی دارو :

پوشش دهی بیمه: 90%

موارد مصرف: سرطان سینه