پیش نمایش سبحان انکولوژی

محلول غلیظ برای تهیه انفوزیون وریدی زولندرونیک اسید 5 میلی گرمی

نام ژنریک دارو: Zolendronic Acid

نام تجاری برند سبحان انکولوژی:

طبقه بندی داروی: بیس فوسفونات

دوز دارو: 5mg/100ml

بسته بندی: یک ویال محلول غلیظ برای تهیه انفوزیون وریدی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 5 میلی گرم : 17397

پوشش دهی بیمه:

موارد مصرف: مولتیپل میلوما، متاستاز استخوان از تومور جامد، پوکی استخوان و بیماری پاژه