پیش نمایش سبحان انکولوژی

محلول غلیظ برای تهیه انفوزیون وریدی دوسه‌تاکسل 80 میلی گرمی

نام ژنریک دارو:  Docetaxel

نام تجاری برند سبحان انکولوژی: ®

طبقه بندی داروی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو:  80 میلی‌گرم

بسته بندی: یک ویال محلول غلیظ برای تهیه انفوزیون وریدی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 80 میلی گرم : 21240

پوشش دهی بیمه: 90%

موارد مصرف: سرطان ریه سلول غیر کوچک، سرطان سینه، آدنوم کارسینومای گوارشی، سرطان پروستات، سرطان سر و گردن