پیش نمایش سبحان انکولوژی

قرص کپسیتابین 500 میلی گرمی

نام ژنریک دارو:  Capecitabine

نام تجاری برند سبحان انکولوژی: ® OncoCap

طبقه بندی داروی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو: 500 میلی‌گرم

بسته بندی: هر قوطی حاوی 120 عدد قرص

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 500 میلی گرم : 63822

پوشش دهی بیمه: 90%

موارد مصرف: سرطان کولورکتال، سرطان سینه