پیش نمایش سبحان انکولوژی

قرص پیوسته رهش فامپریدین 10 میلی‌گرمی

نام ژنریک دارو:  Fampridine

نام تجاری برند سبحان انکولوژی: ®

طبقه بندی داروی: نورولوژی

دوز دارو:10 میلی گرم

بسته بندی: 60 عدد قرص پیوسته رهش

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 10 میلی‌گرم : 19263

پوشش دهی بیمه: 79%

موارد مصرف: مالتیپل اسکلروزیس