پیش نمایش سبحان انکولوژی

قرص روکشدار توفاسیتینیب 5 میلی‌گرم

نام ژنریک: توفاسیتینیب

نام برند تجاری سبحان انکولوژی:

طبقه بندی دارویی: روماتولوژی

شکل دارویی: قرص روکشدار

دوز دارو: 5 میلی‌گرم

بسته بندی: هر قوطی حاوی 60 عدد قرص روکشدار

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد ملی دارو: 50711

پوشش دهی بیمه:

موارد مصرف: آرتریت روماتوئید