پیش نمایش سبحان انکولوژی

قرص روکش‌دار باریسیتینیب 4 میلی گرمی

نام ژنریک دارو:  Baricitinib

نام تجاری برند سبحان انکولوژی: ® Barisob

طبقه بندی داروی: روماتولوژی و کووید19

دوز دارو: 4 میلی‌گرم

بسته بندی: هر قوطی حاوی 30 عدد قرص روکشدار

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 4 میلی گرم : 52845

پوشش دهی بیمه: 83%

موارد مصرف: آرتریت روماتوئید، آلوپسی آره‌آتا، کووید19