پیش نمایش سبحان انکولوژی
قرص تری فلونوماید 14 گرمی

قرص تری فلونامید 14 میلی گرمی

نام ژنریک دارو:  Teriflunomide

نام تجاری برند سبحان انکولوژی: ®

طبقه بندی داروی: نورولوژی

دوز دارو: 14 میلی‌گرم

بسته بندی: هر قوطی حاوی 28 عدد قرص

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 7 میلی گرم : 22698

پوشش دهی بیمه:   80%

موارد مصرف: مالتیپل اسکلروزیس