پیش نمایش سبحان انکولوژی

قرص اورولیموس 5 میلی گرمی

نام ژنریک دارو:  EVEROLIMUS

نام تجاری برند سبحان انکولوژی: ®

طبقه بندی داروی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو: 5 میلی‌گرم

بسته بندی: هر قوطی حاوی 28 عدد قرص

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 5 میلی گرم : 16682

پوشش دهی بیمه:  80%

موارد مصرف: سرطان سینه، کارسینوم سلول کلیوی و تومورهای نورواندوکرین پیشرفته