پیش نمایش سبحان انکولوژی
قرص ارلوتینیب 100

قرص ارلوتینیب 100 میلی گرمی

نام ژنریک دارو: Erlotinib
نام تجاری برند سبحان انکولوژی: Tarsoban
طبقه بندی دارویی: آنتی نئوپلاستیک
دوز دارو: 100 میلی گرم
بسته بندی: 30 عدد قرص در بسته
کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی
صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی
کشور صاحب نام تجاری: ایران
کد نسخه نویسی: دوز 100 میلی گرم : 65815
پوشش دهی بیمه: 70%
موارد مصرفموارد متاستاتیک سرطان ریه سلول غیر کوچک، سرطان پانکراس