پیش نمایش سبحان انکولوژی

۳ محموله صادراتی داروسازی سبحان انکولوژی به کشور های همسایه در خرداد ماه ارسال شد

مدیر عامل شرکت سبحان انکولوژی از ارسال بار صادراتی این شرکت مشتمل بر سه محصول در تاریخ ۶خرداد ماه سال ۱۴۰۳ پس از طی تشریفات گمرکی خبر داد. آقای دکتر محمدپور ارزش ریالی این محموله صادراتی را بالغ بر ۱۳۸ میلیارد ریال اعلام نمود. ایشان در ادامه، بازار صادراتی کشور مقصد را یکی از بازارهای مهم هدف این شرکت برشمردند و افزودند با توجه به برنامه و اهداف توسعه صادراتی در کشورها که در دستور کار این شرکت قرار دارد، همواره در کشورهای همسایه حضوری فعال و قدرتمند دارد . اضافه می گردد سبحان انکولوژی دومین شرکت بزرگ صادرکننده دارو در کشور است که در سال گذشته 2/7 میلیون دلار دارو صادرنموده و برنامه این شرکت در سال جاری در حوزه صادرات بالغ بر 4/5 میلیون دلار  پیش بینی می شود.