پیش نمایش سبحان انکولوژی

مروری بر اپیدمیولوژی، پیشگیری و درمان سرطان پروستات

نویسندگان:

زارعی کردشولی میلاد | زارعی علی | رستگار عرفانه | شرفی فاطمه | زارعی کردشولی احمدرضا

 

 زمینه و هدف: سرطان پروستات (cancer Prostate) شایعترین سرطان بدخیم در مردان بوده که بعد از سرطان ریه دومین علت مرگ ناشی از سرطان در مردان است. این سرطان رایج ترین سرطان در میان مردان در 84 کشور بوده که بیشترین در کشور های توسعه یافته رخ می دهند و عواملی از قبیل سن باال، سابقه خانوادگی، بیماری و نژاد که خطر ابتال به این نوع از سرطان را افزایش می دهند. بنابراین هدف پژوهش حاضر مروری جهت بررسی اپیدمیولوژی بیماری و روند مرگ و میر ناشی از آن در ایران و جهان و راه کارهایی جهت تشخیص درمان و پیشگیری از آن در جوامع شهری و روستایی می باشد.

 

دومین سرطان رایج بعد از پوست بوده و چهارمین سرطان شایع در کل جهان می باشد که 30 تا 50 درصد مردان بالای 50 سال به این بیماری مبتلا می باشند و شیوع بالای این سرطان در مردان میانسال و مسن منحصر به فرد است و از هر ٦ مرد یک نفر مبتلا می شود.

1 به 32 نفر به علت ابتلا به این بیماری فوت می شوند که سالانه بیش از 670000 مرد دارای سرطان پروستات تشخیص داده می شود که حدودا 225000 در اروپا و 240000 در آمریکا می باشد. این سرطان هشتمین علت مرگ در اثر سرطان در ایران بشمار می رود.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که سن ،سبک زندگی ورژیم غذایی و مصرف الکل و سیگار از جمله عوامل خطر ابتال به سرطان پروستات می باشد لذا پیشنهاد می شود که مردان موارد فوق را جدی گرفته و با عوامل خطر مقابله کرده و از یک سن خاص مثل ٥٥ سال و بیشتر، سالانه مورد آزمایش های غربالگری در رابطه با سرطان پروستات قرار گیرند .