پیش نمایش سبحان انکولوژی

مدیر عامل شرکت سبحان انکولوژی از صادرات موفقیت آمیز محموله ی صادراتی سیس پلاتین خبر داد

رتبه 4 صادرات سبحان انکولوژی-min

مدیر عامل شرکت سبحان انکولوژی از صادرات موفقیت آمیز محموله ی صادراتی سیس پلاتین ۵۰ میلی گرم به مقصد کشور عراق خبر داد . این محموله صادراتی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ به کشور عراق ارسال شد.