مدیران شرکت سبحان انکولوژی

دکتر بهمن گنجی

قائم مقام مدیرعامل و معاونت محترم مالی و اقتصادی و عضو هیئت مدیره

قائم مقام مدیرعامل و معاونت محترم مالی و اقتصادی و عضو هیئت مدیره شرکت سبحان انکولوژی

دکتر عیسی موسی زاده مقدم پور

مدیر تضمین کیفیت

مدیر تضمین کیفیت شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکتری شیمی آلی 
ایمیل: qa@sobhanoncology.com

مهندس نوید نوایی

مدیر تاسیسات و نگهداری

مدیر تاسیسات و نگهداری شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری 
ایمیل: technical@sobhanoncology.com

دکتر محمد حسین بیگتن

مدیریت کارخانه

مدیریت کارخانه شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکترای شیمی کاربردی 
ایمیل: ppo@sobhanoncology.com

دکتر محمد کشاورز

مدیر تولید

مدیر تولید شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکترای داروسازی 

دکتر سمیه حجاران

مدیر تحقیق و توسعه

مدیر تحقیق و توسعه شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکترای داروسازی 
ایمیل: rd@sobhanoncology.com

دکتر مهران متین فرد

مدیر حسابرسی داخلی

مدیر حسابرسی داخلی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکتری حسابداری 
ایمیل

مهندس مجتبی پیر قدیمی

مدیر حراست

مدیر حراست شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
ایمیل: security@sobhanoncology.com

مهندس کیوان عباسی

مدیر فنی و مهندسی

مدیر فنی و مهندسی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک 
ایمیل: technical@sobhanoncology.com

دکتر محمد حسن حسینی دولت آبادی

مدیر بازاریابی و فروش

مدیر بازاریابی و فروش شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکتری بیوتکنولوژی 
ایمیلsales@sobhanoncology.com

مهرداد نجف پور

مدیر مالی

مدیر مالی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری 
ایمیلfinancial@sobhanoncology.com

دکتر هابیل اکبری

مسئول فنی

مسئول فنی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکتری داروسازی 
ایمیل: rp@sobhanoncology.com

دکتر شهریار شناسایی یوسفی

مدیر آزمایشگاه

مدیر آزمایشگاه شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکتری داروسازی 
ایمیل: qc@sobhanoncology.com

طناز عظیم پور

مدیر صادرات

مدیر صادرات شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی 
ایمیل: export@sobhanoncology.com

دکتر فاطمه ذیقیمت

مدیر تولید مواد اولیه

مدیر تولید مواد اولیه شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکتری شیمی 
ایمیل: api.mb@sobhanoncology.com

نجمه محمدزاده

مدیر بازرگانی

مدیر بازرگانی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ایمیل: commercial_mng@sobhanoncology.com

سید علی میرحسینی

سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها

سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارهای شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل مهندسی صنایع

فهرست