مدیران شرکت سبحان انکولوژی

دکتر عیسی موسی زاده مقدم پور

مدیر تضمین کیفیت

مدیر تضمین کیفیت شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکتری در رشته شیمی آلی از دانشگاه گیلان
شماره تماس: 09113324610
ایمیل: qa@sobhanoncology.com

مهندس نوید نوایی

مدیر تاسیسات و نگهداری

مدیر تاسیسات و نگهداری شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری از دانشگاه تهران
شماره تماس: 09113387369
ایمیل: technical@sobhanoncology.com

دکتر محمد حسین بیگتن

مدیر نظارت بر پروژه و تعالی

مدیر نظارت بر پروژه و تعالی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکترای شیمی کاربردی از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
شماره تماس: 09113478406
ایمیل: ppo@sobhanoncology.com

دکتر محمد کشاورز

مدیر تولید

مدیر تولید شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
شماره تماس: 09113393891
ایمیل

دکتر سمیه حجاران

مدیر تحقیق و توسعه

مدیر تحقیق و توسعه شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
شماره تماس: 09122575785
ایمیل: rd@sobhanoncology.com

دکتر مهران متین فرد

مدیر حسابرسی داخلی

مدیر حسابرسی داخلی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی تهران
شماره تماس: 09941444938
ایمیل

مهندس مجتبی پیر قدیمی

مدیر حراست

مدیر حراست شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی تهران
شماره تماس: 09111340966
ایمیل: security@sobhanoncology.com

مهندس کیوان عباسی

مدیر فنی و مهندسی

مدیر فنی و مهندسی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه سراسری تبریز
شماره تماس: 09113313707
ایمیل: technical@sobhanoncology.com

دکتر محمد حسن حسینی دولت آبادی

مدیر بازاریابی و فروش

مدیر بازاریابی و فروش
فارغ التحصیل دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تماس: 09122185904
ایمیلsales@sobhanoncology.com

مهرداد نجف پور

مدیر مالی

مدیر مالی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شماره تماس: 09126010073
ایمیلfinancial@sobhanoncology.com

دکتر هابیل اکبری

مسئول فنی

مسئول فنی
فارغ التحصیل دکتری داروسازی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
شماره تماس: 09173171743
ایمیل: rp@sobhanoncology.com

دکتر شهریار شناسایی یوسفی

مدیر آزمایشگاه

مدیر آزمایشگاه
فارغ التحصیل دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شماره تماس: 09362795545
ایمیل: qc@sobhanoncology.com

فهرست