پیش نمایش سبحان انکولوژی

محصولات سبحان انکولوژی

رسالت و افق فعالیت های شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به عنوان یکی از پیشرفته ترین شرکت های تولیدکننده داروهای ضد سرطان در خاورمیانه دربرگیرنده تحقیق و توسعه در زمینه تولید و عرضه فرآورده های دارویی ضد سرطان با استفاده از فناوری پیشرفته و مدیریتی هوشمند به منظور افزایش دسترسی تمام بیماران به درمان های به روز و بهبود کیقیت زندگی آنهاست. سبحان انکولوژی تنها شرکت داروسازی دارای تمامی خطوط تولید داروهای ضدسرطان در ایران است که قادر به تولید طیف وسیعی از اشکال داروهای ضد سرطان از جمله: ویال محلول، ویال لیوفیلیزه، قرص و کپسول با ظرفیت حدود هفت میلیون قرص و کپسول و یک میلیون ویال به ازای یک شیفت کاری در سال می باشد.

سبحان انکولوژی تولید
فیلتر ها
Reset