پیش نمایش سبحان انکولوژی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی قهرمان صادرات شرکت های ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

در مراسمی که در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۲در مجموعه ی باغ لارک به منظور تجلیل از شرکت های برتر صادراتی سال ۱۴۰۱ برگزار شد، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی بعنوان شرکت قهرمان صادرات شرکت های ستاد اجرایی فرمان امام ( ره) شناخته شد و لوح یادبود و تندیس بلورین این همایش به جناب اقای مهندس گودرزی مدیرعامل شرکت تقدیم شد ،
در این مراسم وزین جناب آقای دکتر نوروزی ضمن سخنرانی در خصوص نقش و اهمیت صادرات در توسعه ی اقتصادی شرکت ها جوایز را ه بشرکتهای برتر صادراتی تقدیم کرد.