پیش نمایش سبحان انکولوژی

سبحان انکولوژی گواهی GMP کشور کنیا را دریافت کرد.

در راستای بسط و توسعه بازارهای صادراتی در حوزه شرق افریقا، طی بازدیدی که توسط کارشناسان غذا و دارو کنیا انجام شد، اسناد و مدارک توسط بازرسان مورد بررسی قرار گرفت و داروسازی سبحان انکولوژی توانست گواهی PGM  کشور کنیا را دریافت نماید.

دانلود فایل گواهینامه