پیش نمایش سبحان انکولوژی

در تیرماه سه محموله صادراتی سبحان انکولوژی به یکی از کشورهای خاورمیانه صادر شد

مدیر عامل شرکت داروسازی سبحان انکولوژی از صادرات محموله ی داروهای انکولوژی مشتمل بر سه دوز از محصولات تولیدی این شرکت در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ به یکی از  کشورهای بازار هدف فعال در حوزه ی خاورمیانه خبر داد. ارزش ریالی این محموله ی صادراتی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

گفتنی است شرکت سبحان انکولوژی در کلیه ی مناقصات بین المللی در بازارهای هدف صادرات حضوری فعال داشته است.