پیش نمایش سبحان انکولوژی

در بازدید سفیر سنگال توانمندی های صادراتی سبحان انکولوژی بررسی شد

در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه 1403 سفیر محترم جمهوری سنگال و هیات همراه از وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی استان گیلان از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی بازدید نمودند.
در ابتدای نشست، خانم مهندس عظیم پور مدیر محترم صادرات سبحان انکولوژی ضمن خیر مقدم، گزارش مبسوطی در خصوص فعالیت این شرکت، تنوع محصولات، فروش و صادرات و ظرفیت ها و توانمندهای صادراتی را ارائه نمودند. در ادامه، سفیر محترم سنگال از حضور در مجموعه سبحان انکولوژی ابراز خرسندی نموده و این نشست را فرصت مغتنمی برای ایجاد ارتباط همکاری های فی مابین برشمردند.
این بازدید که به منظور آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های دو طرف در راستای اجرایی شدن نحوه همکاری های مشترک در خصوص صادرات محصولات، انتقال دانش فنی انجام شد، جناب آقای سالیونیانگ دینگ سفیر سنگال مباحثی در زمینه بیشترین آمار سرطان در کشور سنگال مطرح نمودند و ضمن ابراز امیدواری در خصوص همکاری فی مابین، بر گسترش روابط صادراتی تاکید داشتند.
در ادامـه ایشان و هیات همـراه از خطـوط تولیـد، انبارها، تکنیکال و آزمایشگاه های این شرکت بازدید نمودند