پیش نمایش سبحان انکولوژی

دریافت گواهی GMP کنیا مجوزی برای ورود محصولات سبحان انکولوژی به شرق آفریقا

شرکت سبحان انکولوژی در روزهای ۱۲ و ۱۳ مهرماه ۱۴۰۲ میزبان بازرسین سازمان غذا و داروی کنیا بود. این بازدید که به منظور دریافت گواهی GMP کنیا صورت گرفته است، بازرسین ضمن بازدید از خطوط تولید، آزمایشگاه ها، انبارها و تکنیکال سبحان انکولوژی، مدارک و مستندات را مورد بررسی قرار دادند. تصریح می گردد که دریافت گواهی GMP کنیا مجوزی برای ورود محصولات سبحان انکولوژی به شرق آفریقا خواهد بود.