دریافت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در هشتمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران، موفق به اخذ دو تقدیرنامه اشتهار به کیفیت برای محصولات جم سیبان(جم سیتابین) دوستاره و ایماتیب(ایماتینیب) سه ستاره شد.
اضافه می گردد این جایزه در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور تشویق تولید کنندگان جهت ارتقای کیفیت فرآورده های دارویی و غذایی و همچنین ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان این محصولات، طراحی و تدوین شده است و به فرآورده های غذایی و دارویی که الگوی سلامت و ایمنی را منطبق با آیین نامه مربوط رعایت کرده اند، اعطا می شود.

فهرست