پیش نمایش سبحان انکولوژی

حضور شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در برنامه جامع بازآموزی داروسازان و پزشکان عمومی

دوره جامع بازآموزی داروسازان و پزشکان عمومی از تاریخ 16 الی 18 بهمن 1402 در محل مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک تهران توسط انجمن داروسازان کشور برگزار شد. در حاشیه برگزاری این همایش، نمایشگاه تخصصی با حضور شرکت های داروسازی برپا شد تا داروسازان و پزشکان بتوانند از تازه ترین دستاوردها و فرآورده های دارویی تولید داخل بازدید نمایند.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی از شرکت های زیرمجموعه گروه دارویی برکت نیز در این نمایشگاه و برنامه بازآموزی حضور یافته و منتخبی از محصولات جدید خود را در معرض بازدید داروسازان محترم و پزشکان گرامی قرار داده است.

تصریح می گردد: دوره‌های بازآموزی که طی سه روز و به منظور به روزرسانی دانش و آگاهی همکاران، مطابق با یافته‌ها و تحقیقات در دنیا برگزار شد، همکاران محترم داروساز شرکت سبحان انکولوژی حضور فعال داشتند و توانستند سوالات و تجربیات خود را به شرکت بگذارند.

اضافه می گردد این دوره جامع 15 امتیاز بازآموزی برای داروسازان به همراه داشته است.