پیش نمایش سبحان انکولوژی

ثبت محصول اورولیموس سبحان انکولوژی در کشور سوریه

مدیرعامل شرکت داروسازی سبحان انکولوژی از ثبت یک دوز محصول انکولوژی در کشور سوریه خبر داد.

قرص اورولیموس 0/75 میلی گرم با نام برند اوینوس در کشور سوریه به ثبت رسید. تصریح می گردد بازار سوریه از اهداف مهم صادراتی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی است و این مهم در راستای تکمیل سبد محصولات انکولوژی در آن کشور صورت پذیرفت.