تجلیل روز داروساز

مدیرعامل شرکت داروسازی سبحان انکولوژی ضمن بزرگداشت زادروز زکریای رازی، حکیم و دانشمند بزرگ ایرانی، روز داروساز را فرصت مناسبی برای تجلیل از نقش مهم و پراهمیت داروسازان در چرخه نظام سلامت کشور عنوان کردند. در ادامه از تلاش و زحمات داروسازان تشکر و قدردانی شد.

فهرست