پیش نمایش سبحان انکولوژی

بازدید کارشناسان وزارت بهداشت اقلیم کردستان از خطوط تولیدی سبحان انکولوژی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳ میزبان کارشناسان وزارت بهداشت اقلیم کردستان بود. آقای دکتر محمدپور در این بازدید ضمن برشمردن اهداف صادراتی سبحان انکولوژی اظهار کرد این شرکت پرونده های متعددی در کشورهای هدف صادرات در جریان ثبت دارد و برای توسعه صادرات با توجه به برنامه های تعیین شده در این حوزه می کوشد مبنای دریافت استاندارد بین المللی مطابق سازمان جهانی بهداشت را رعایت نماید.
تصریح می گردد این بازرسی که به منظور ثبت سایت در اقلیم کردستان با هدف گسترش فعالیت های صادراتی شرکت در آن حوزه انجام شده است، بازرسان از دو بخش خطوط خوراکی و‌ تزریقی این شرکت بازدید نمودند و سپس مدارک و مستندات را مورد بررسی قرار دادند.