بازدید مدیرعامل محترم گروه دارویی برکت از سبحان انکولوژی

مدیرعامل محترم گروه دارویی برکت، مدیر کل محترم حوزه ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و معاونین و مدیران محترم گروه دارویی برکت روز یکشنبه مورخ 6 آذر 1401 از سبحان انکولوژی بازدید نمودند.

این بازدید که به منظور بررسی ارزیابی عملکرد سبحان انکولوژی انجام شد، مدیران محترم سبحان انکولوژی گزارشی از وضعیت عملکرد سال جاری واحد تحت مدیریت خود ارائه نمودند.

در ادامه این نشست، بازدید از خطوط تولید، آزمایشگاه و تکنیکال شرکت سبحان انکولوژی انجام شد.

 

فهرست