پیش نمایش سبحان انکولوژی

بازدید دانشجویان داروسازی دانشگاه تبریز از خطوط تولیدی سبحان انکولوژی

دانشجویان در سبحان انکولولژی

آغوش باز سبحان انکولوژی به روی دانشکده های داروسازی ؛

تور بازدید یک روزه از شرکت سبحان انکولوژی به پیشنهاد انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تبریز و در راستای تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه‌ برگزار شد. در این بازدید که به منظور آشنایی دانشجویان از خطوط تولید فرآورده¬های دارویی ضد سرطان صورت گرفت، دکتر موسی زاده مدیر تضمین کیفیت این شرکت مقدمه¬ای از تاریخچه و فعالیت شرکت را تشریح کرد و در ادامه گزارشی از وضعیت پروانه های اخذ شده، گواهینامه ها، شرکای تجاری، آمار صادراتی، زیرساخت ها و برنامه های عملیاتی شرکت را ارائه کرد.

بازدید از خطوط تولیدی، آزمایشگاه‌ها و تکنیکال سبحان انکولوژی و توضیحات متخصصان شرکت به سوالات دانشجویان مهم‌ترین موضوعات این برنامه بود.

در پایان بازدید، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد که دانشجویان سوالاتی در خصوص فرآیند تولید محصولات شرکت، مطالعات بالینی، تحقیق و توسعه و در نهایت پیشنهاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت را عنوان کردند.