پیش نمایش سبحان انکولوژی

اولین محموله صادراتی سبحان انکولوژی به کشور بولیوی ارسال شد

صادرات سبحان انکولوژی به بولیوی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در  راستای اهداف و تحقق برنامه های صادراتی خود، موفق به ارسال اولین محموله صادراتی به کشور بولیوی شد.

مدیرعامل شرکت سبحان انکولوژی از صادرات موفقیت آمیز محموله صادراتی محصول پکلی تاکسل و جمسیتابین به مقصد ونزوئلا و بولیوی خبر داد. این محموله صادراتی در تاریخ 24/04/1402 به دو کشور مذکور ارسال شد.

تصریح می گردد این بار صادراتی اولین محموله صادراتی به کشور بولیوی و سومین محموله ارسالی سبحان انکولوژی به ونزوئلا است.