پیش نمایش سبحان انکولوژی

انتصاب دکتر حامد محمدپور به عنوان سرپرست سبحان انکولوژی

طی حکمی از سوی مدیرعامل محترم گروه دارویی برکت، دکتر حامد محمدپور به عنوان سرپرست داروسازی سبحان انکولوژی منصوب شد.

تنوع محصولات تولیدی و تولید محصولات جدید، بهبود و تداوم کیفیت به عنوان شاخصه اصلی محصولات انکولوژی، افزایش کیفیت فروش و بازاریابی موثر، تداوم و افزایش صادرات به خصوص ایجاد بازارهای جدید صادراتی و توجه خاص به سرمایه های انسانی شرکت از اهم برنامه های ایشان در شرکت سبحان انکولوژی عنوان شد.