پیش نمایش سبحان انکولوژی

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره سبحان انکولوژی در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

نهم اردیبهشت ماه 1402 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار شد. این جلسه که به منظور تغییر و پیشنهاد عضو جدید هیات مدیره سبحان انکولوژی تشکیل شد، شرکت داروسازی تولید دارو به عنوان عضو جدید هیات مدیره این شرکت انتخاب گردید.

تصریح می­گردد این شرکت جایگزین شرکت البرز دارو شد که پیش از این به عنوان عضو هیات مدیره سبحان انکولوژی، این مسئولیت را بر عهده داشت.