پیش نمایش سبحان انکولوژی

چالش اسم برند سبحان انکولوژی

فینگولیمود :

فینگولیمود دارویی ست که برای بیماران مبتال به بیماری مولتیپل اسکلروزیس(MS )تجویز می شود. این دارو با اثر برلنفوسیت ها و ممانعت از دسترسی آن ها به سیستم عصبی مرکزی مانع آسیب آن ها به مغز و نخاع می شود و با کاهش تعداد حمالت و کاهش سرعت رشد بیماری به بیماران مبتال به MS کمک میکند.

پمالیدوماید :

پمالیدوماید دارویی از دسته داروهای ضد سرطان است که با مهار رگزایی از طریق اثر بر چرخه سلولی و متوقف کردن آن سرعت تشکیل تومورهای سرطانی را کنترل کرده و اثر خود را اعمال میکند. کاربرد اصلی این دارو درمان نوعی سرطان به نام مولتیپل میلوما می باشد.

توفاسیتینیب :

توفاسیتینیب از گروه داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی است و از طریق مهار آنزیم جانوس کیناز شدت پاسخ ها التهابی در سیستم ایمنی را کاهش می دهد. از این دارو برای جلوگیری از رد پیوند اعضا، درمان بیماری آرتریت روماتوئید و کولیت اولسراتیو استفاده می شود.

قوانین :

کوتاه باشد.
مشابه اسامی سایر داروها نباشد.
در صورت تکراری بودن اسامی تقدم زمانی لحاظ می شود.

راهنما :

برای دیدن سایر نام های برند میتوانید به بخش محصولات سایت مراجعه کنید.
نام برند یک دارو میتواند با نام شرکت سازنده، اثر درمانی یا نام ژنریک آن مرتبط باشد.
و در پایان فرمی به شکل زیر قرار می گیرد