پیش نمایش سبحان انکولوژی

ارسال محموله صادراتی پکلی تاکسل به کشور عراق

پکلی تکسل سبحان انکولوژی

محموله صادراتی پکلی تاکسل 300 میلی گرم سبحان انکولوژی در تاریخ 14 تیر ماه 1402 به کشور عراق صادر شد.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به عنوان بزرگ ترین سایت تولید کننده ی محصولات انکولوژی در خاورمیانه، در مناقصات دارویی کشورهای همسایه حضوری گسترده و فعال دارد.