ارسال دومین محموله صادراتی سبحان انکولوژی به کشور ونزوئلا

محموله صادراتي شركت داروسازي سبحان انكولوژي در تاريخ ٢٣ مرداد ماه ١٤٠١ پس از طي تشريفات گمركي به ونزوئلا ارسال شد. ارزش ريالي اين محموله حدود ٢٨ ميليارد ريال و مشتمل بر دو دوز محصول انكولوژي مي باشد. تصریح می گردد اين محموله، دومين محموله صادراتي به بازار صادراتي کشور ونزوئلا است.

ونزوئلا يكي از كشورهاي مهم هدف صادرات اين شركت در حوزه امریکای لاتين است.

فهرست