ارسال اولین پارت از محموله صادراتی سبحان انکولوژی به کشور سوریه انجام شد.

شرکت سبحان انکولوژی پس از دریافت مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو درخصوص 8 محصول دارویی ضدسرطان، موفق شد اولین محموله صادراتی خود را در دوم اسفند ماه 1400 به کشور سوریه ارسال نماید.
تصریح می گردد: سبحان انکولوژی با برنده شدن در مناقصه بین المللی GFTO، موفق به ارسال اولین پارت از محموله صادراتی خود به دمشق شده است.

فهرست