پیش نمایش سبحان انکولوژی

ارسال اولین محموله صادراتی وینورلبین به کشور سوریه

مدیرعامل سبحان انکولوژی از ارسال محموله صادراتی وینورلبین به کشور سوریه خبر داد و گفت شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در راستای تحقق اهداف صادراتی خود در حوزه‌ی خاورمیانه، پس از ثبت دو دوز محصول وینورلبین 10 و 50 گرمی با نام تجاری سوبلوین، موفق شد اولین محموله صادراتی را در تاریخ 07/11/1402 به کشور سوریه صادر نماید.

ارزش ریالی این محموله صادراتی بالغ بر 17 میلیارد ریال می باشد.