پیش نمایش سبحان انکولوژی

آغاز همکاری مشترک سبحان انکولوژی و شرکت دارویی SAIDAl

اولین نشست تخصصی داروسازی سبحان انکولوژی با نمایندگان شرکت دارویی SAIDAl الجزایر در تاریخ نهم خرداد ماه 1403 در کارخانه برگزار شد.

این نشست که با هدف حضور سبحان انکولوژی برای شرکت در مناقصات بین المللی، ثبت محصولات، انتقال تکنولوژی و دیگر زمینه های همکاری در کشور الجزایر تشکیل شد، دو شرکت ضمن بررسی موضوعات همکاری مشترک، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در ادامه، برای شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های موجود فی مابین، بازدیدی از خطوط تولید، آزمایشگاه ها، انبارها و تکنیکال شرکت سبحان انکولوژی انجام شد.
گفتنی است شرکت سبحان انکولوژی اخیراً در نمایشگاه ایران اکسپو تفاهم‌نامه ی همکاری با گروه دارویی SAIDAl از کشور الجزایر را به منظور صادرات محصولات و انتقال فناوری برای تولید داروهای ضد سرطان در این کشور امضا کرده است.