آغاز همکاری مجدد سبحان انکولوژی با شرکت استراژن سوئیس در راستای گسترش روابط بین المللی

شرکت سبحان انکولوژی با توجه به نیاز کشور به تولید داروهای ضدسرطان با کیفیت بالا و با توجه به گسترش روابط بین المللی همکاری مجدد با شرکت معتبر استراژن سوئیس را در اولویت قرار داد.
بدین منظور و با توجه به ایجاد گسترش همکاری های فی مابین به ویژه در حوزه انتقال دانش فنی و افزایش میزان تولید با حفظ کیفیت برتر اقدام به آغاز همکاری مجدد با شرکت معتبر استراژن سوئیس جهت تولید قراردادی محصول پکلی تاکسل نموده است.
گفتنی است این شرکت طی سال های 93 الی 98 نیز دارای همکاری مشترک با شرکت استراژن بوده است.

فهرست