آزمایش‌های جدید برای بیماران سرطانی؛ امید به تشخیص سریعتر و درمان‌ موثرتر

اداره مواد غذایی و دارویی آمریکا تابستان امسال انجام نوعی آزمایش خون را برای شناسایی ده‌ها نوع از جهش ژنتیکی انواع سرطان‌ها و همچنین نمونه ‌برداری خونی را برای بررسی بیش از ۳۰۰ ژن مرتبط با بیماری سرطان، تائید کرد.

این نهاد همچنین اجازه انجام نوعی آزمایش دیگر را که به پزشکان در تشخیص نوع سرطان ریه و تجویز داروی «اوسیمرتینیب» (osimertinib) کمک می‌کند، صادر کرده است.

تائید استفاده از این آزمایش‌ها در حالی صورت گرفت که تحقیقات دانشمندان برای استفاده از آزمایش خون و نمونه‌ برداری خونی در راستای بهبود تشخیص نوع سرطان بیماران و تصمیم‌گیری بهتر برای درمان آنها طی سال‌های اخیر در جریان بود.

این روش به ویژه در مواردی که توده‌های سرطانی در داخل یکی از اندام‌ها شکل گرفته است، کاربرد خواهد شد. پزشکان با کمک این نوع نمونه برداری‌ها خواهند توانست از نمونه برداری بافتی که هم اکنون صورت می گیرد خودداری کنند. دسترسی به توده های سرطانی برای نمونه برداری بافتی در برخی موارد می تواند دشوار باشد.

نمونه برداری‌ها چه به صورت بافتی و چه به صورت خونی به پزشکان کمک می‌کنند تا از جهش ژنتیکی توده‌های سرطانی آگاه شوند و به این ترتیب بهترین نوع درمان را برای بیمار انتخاب کنند.

فهرست