مدیران شرکت سبحان انکولوژی

دکتر علی پیرزادی

معاونت مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره

معاونت مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره شرکت سبحان انکولوژی از سال 98
فارغ التحصیل دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه اراک
شماره تماس :09181621448
ایمیل: financial@sobhanoncology.com

دکتر عیسی موسی زاده مقدم پور

مدیر تضمین کیفیت

مدیر تضمین کیفیت شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکتری در رشته شیمی آلی از دانشگاه گیلان
شماره تماس: 09113324610
ایمیل: qa@sobhanoncology.com

مهندس نوید نوایی

مدیر تاسیسات و نگهداری

مدیر تاسیسات و نگهداری شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری از دانشگاه تهران
شماره تماس: 09113387369
ایمیل: technical@sobhanoncology.com

دکتر محمد حسین بیگتن

مدیر نظارت بر پروژه و تعالی

مدیر نظارت بر پروژه و تعالی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکترای شیمی کاربردی از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
شماره تماس: 09113478406
ایمیل: ppo@sobhanoncology.com

دکتر امیر رضا حسین زاده

مدیر کنترل کیفیت

مدیر کنترل کیفیت شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل رشته دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
شماره تماس: 09122826026
ایمیل: qc@sobhanoncology.com

دکتر محمد کشاورز

مدیر تولید

مدیر تولید شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
شماره تماس: 09113393891
ایمیل

دکتر پیام پورهاشمی

مسئول فنی

مسئول فنی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکتریی داروسازی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران
شماره تماس: 09121721662
ایمیل: r.pharmacist@sobhanoncology.com

مهندس پیمان پاک رخ قوی

معاونت بازاریابی و فروش

معاونت بازاریابی و فروش شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شماره تماس: 09123717416
ایمیل

دکتر سمیه حجاران

مدیر تحقیق و توسعه

مدیر تحقیق و توسعه شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
شماره تماس: 09122575785
ایمیل: rd@sobhanoncology.com

دکتر مهران متین فرد

مدیر حسابرسی داخلی

مدیر حسابرسی داخلی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی تهران
شماره تماس: 09941444938
ایمیل

رضا کاوندی

مدیر مالی

مدیر مالی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی شهریار- شهر قدس
شماره تماس: 09120264715
ایمیل: financial@sobhanoncology.com

ندا رئیسی

مدیر بازرگانی

مدیر بازرگانی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش معدنی از دانشگاه سراسری مازندران
شماره تماس: 09384972305
ایمیل

مهندس روزبه رسولی

مدیر برنامه ریزی و انبارها

مدیر برنامه ریزی و انبارها شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
شماره تماس: 09111388038
ایمیل: planning@sobhanoncology.com

مهندس مجتبی پیر قدیمی

مدیر حراست

مدیر حراست شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی تهران
شماره تماس: 09111340966
ایمیل: security@sobhanoncology.com

دکتر فاطمه ذیقیمت

مدیر تولید مواد اولیه

مدیر تولید مواد اولیه شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل دکترای شیمی آلی از دانشگاه باهنر کرمان
شماره تماس: 09124100591
ایمیل: api.mb@sobhanoncology.com

مهندس کیوان عباسی

مدیر فنی و مهندسی

مدیر فنی و مهندسی شرکت سبحان انکولوژی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه سراسری تبریز
شماره تماس: 09113313707
ایمیل: technical@sobhanoncology.com

فهرست