ارسال دومین بخش از محموله صادراتی سبحان انکولوژی به کشور سوریه

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی پس از اخذ مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو، موفق شد دومین بخش از محموله صادراتی خود را به کشور سوریه ارسال نماید.
تصریح می گردد ارزش این محموله مبلغ 349،893،9 یورو می باشد که طی تشریفات گمرکی به کشور سوریه ارسال شد.

فهرست