اخبار

15

مانور آموزشی آتش نشانی و اطفای حریق بانوان در کارخانه سبحان انکولوژی برگزار گردید

مانور آموزشی آتش نشانی و اطفای حریق بانوان در کارخانه سبحان انکولوژی برگزار گردید

مانور آموزشی آتش نشانی و اطفای حریق بانوان شرکت طی یک دوره آموزشی در تاریخ ششم دی ماه 96 در کارخانه سبحان انکولوژی برگزار شد. در این مانور نحوه خاموش کردن آتش و روش صحیح کار با کپسول خاموش کننده به 15 نفر از بانوان شرکت کننده توسط آقای نوروزی مشاور محترم آتش نشانی آموزش داده شد.

تعداد مشاهده خبر: (199)
  • مانور آموزشی آتش نشانی و اطفای حریق بانوان در کارخانه سبحان انکولوژی برگزار گردید
  • مانور آموزشی آتش نشانی و اطفای حریق بانوان در کارخانه سبحان انکولوژی برگزار گردید
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج